Naszym klientom oferujemy:

  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Usługowe prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
  • Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finanasowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych
  • Tworzenie zasad (polityki) rachunkowości, regulaminów, instrukcji obiegu dowodów księgowych
  • Kompleksową obsługę płacowo-kadrowę i rozliczenia ZUS